SwitchIn MMO

Regulamin- Statute


1. SwitchIn.net nie jest przeznaczone dla Użytkowników poniżej 13 roku życia, bez opieki osób dorosłych.
1. Switchin.net is not intended for users under the age of 13 without adult supervision.

2. Nie można używać żadnego języka ani używać Nicka, które mogą zostać zinterpretowane przez innych za obraźliwe, rasistowskie lub obsceniczne.

2. You must not use any language or choose a Player Name which may be considered by others to be
offensive, racist or obscene.

*Za bluźnierstwa grozi warn. Jeżeli po warnie użytkownik nadal przeklina, moderator może zbanować kogoś takiego na 1h. Jeżeli sytuacja po 1h się powtarza, mod ma prawo wlepić 2h bana owemu graczowi.

3. Nie można nękać, grozić ani oszukiwać innych graczy na oknie czatu.

3. You must not use the chat to harass, threaten, scam or deceive other players.

* Za nękanie innych graczy grozi warn. Jeżeli po warnie użytkownik ignoruje polecenia moda, to ten może zbanować kogoś takiego na 1h. Jeżeli sytuacja po 1h się powtarza, mod ma prawo wlepić 2h bana owemu graczowi
.

4. Nie można podawać swoich danych osobowych innym, nawet, jezeli będą się podawać za obsługę SwitchIn.net.
4. You must NOT tell other players personal information, not even if they claim to be staff of Switchin.net

*Za podawanie wyżej wymienionych danych grozi warn. Jeżeli użytkownik po ostrzeżeniu kontynuuje, mod jest zmuszony dać mu 2h bana.

5. Nie można podawać nikomu swojego prawdziwego e-maila, miejsca zamieszkania, numeru komunikatora lub telefonu.

5. You must not tell anyone your real name, email address, home address, messenger handle or phone number.

*Za podawanie wyżej wymienionych danych grozi warn. Jeżeli użytkownik po ostrzeżeniu kontynuuje, mod jest zmuszony dać mu 2h bana.

6. Nie można tworzyć Nicka, którym można się podszywać pod obsługę SwitchIn.net lub innych Użytkowników, jeżeli jest to celowe.
6. You must not choose a Player Name that impersonates Switchin.net staff or other users, or which is deliberately confusing.

*Za Nick, niezgodny z powyższym punktem, moderator musi dać warna, takiemu graczowi. Jeżeli jest to zalogowany user, mod powinien podać jego Nick na Forum do usunięcia.

7.Rozmowy o charakterze seksualnym lub "cyberseks" są suwowo zabronione w każdej grze SwitchIn.net.

7. Chatting of a sexual nature or “cybering” is strictly forbidden in any of the games on Switchin.net.


*Za złamanie tej zasady grozi 8h bana, bez możliwości warna.

►Za łamanie zasad grozi zablokowanie konta na czas 1-8h, jeżeli tylko moderator czuje, że to KONIECZNE. Nie zawsze kara za przewinienie musi być zgodna z podpunktami.